Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla DREWEKO Sp. z o.o

Beneficjent: Dreweko Sp. z o.o z siedzibą w Iwierzycach

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dreweko Sp. z o.o z siedzibą w Iwierzycach informuje, że zrealizował projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Dreweko Sp. z o.o.”, dotyczący wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy<.br> Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 63 751,78 zł
polski